Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny bankowości
Analiza oferty wybranych banków internetowych w Polsce
Analiza i ocena zabezpieczeń bankowości elektronicznej
Analiza porównawcza lokat bankowych
Analiza zdolności kredytowej banku spółdzielczego
Bank hipoteczny jako uczestnik rynku nieruchomości
Bankowość detaliczna
Bankowość elektroniczna - stan i perspektywy
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami płatniczymi
Broker ubezpieczeniowy - rola pośrednika na rynku ubezpieczeń
Działalność banku X w kredytowaniu przedsiębiorstw
Działalność kredytowa banków spółdzielczych
Działalność kredytowa i depozytowa banków
Etapy i procedury płynności finansowej banku komercyjnego
Formy zabezpieczeń kredytów udzielanych przez banki
Karty płatnicze banku X
Karty płatnicze w rozliczeniach bankowych
Konkurencja na rynku ubezpieczeń
Kredyt jako podstawowy produkt bankowy
Kredyty hipoteczne w działalności banku
Kredyty i ryzyko kredytowe w działalności banku
Kredyty konsumpcyjne w działalności banku
Kształtowanie wizerunku banku na przykładzie banku X
Leasing jako forma kredytowania przedsiębiorstw
Metody ograniczania ryzyka bankowego
Nadzór nad instytucjami bankowymi
Ocena jakości portfela kredytowego banku X
Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego
Ocena zdolności kredytowej w działalności banku
Optymalizacja ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym
Rynek kredytów hipotecznych
Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego
Sekurytyzacja aktywów bankowych
Sposoby minimalizacji ryzyka w działalności kredytowej banku
Strategie promocji w polskim sektorze bankowym
System bankowy w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego
Systemy informatyczne w banku jako instytucji finansowej
Techniki bankowości detalicznej na przykładzie X
Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie Inteligo i Mbank
Wprowadzenia na rynek nowego produktu bankowego
Współpraca banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi
Współpraca małych i œrednich przedsiębiorstw z bankiem
Wyzwania stojące przed private banking w Polsce
Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie banku X

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2018 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone