Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania
1.2. Procedury kredytowe
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego
1.6. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem)

Rozdział II.
Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza - dokumenty zastrzeżone
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego

Rozdział III.
Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.1. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres
3.2. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3. Analiza wskaźnikowa
3.4. Synteza zdolności kredytowej

Rozdział IV.
Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP S.A.
3.1. Charakterystyka banku PKO BP
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X

Rozdział V.
Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A.
5.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku
5.2. Warunki przyznawania kredytów
5.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów
5.4. Analiza działalności kredytowej w latach ...

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone