Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki oceny zdolności kredytowej
1.    Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001
2.    Bankowość. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002
3.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2000
4.    Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2003
5.    Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003
6.    Fotek J., Zysk czy ryzyko, Gazeta Bankowa 2001, nr 6
7.    Gronkiewicz-Waltz H., Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego, (w:) Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, pod red. Wierzbowskiego M. i Wyrzykowskiego M., Lexis, Warszawa 2001
8.    Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa, 1999
9.    Heropolitańska I., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 1999
10.  Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007
11.  Jagiełło R., Nowakowski J., O modelach ryzyka kredytowego, Gazeta Bankowa 2001, nr 13
12.  Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Koniński B., Banki, rynek - operacje - polityka, POLTEXT, Warszawa 1999
13.  Jaworski Wł. L., Zawadzka Z., (red.), Bankowość, Poltex, Warszawa 2002
14.  Kuryłek W., Credit scoring – podejście statystyczne, Bank i Kredyt 2000,
nr 6
15.  Kuryłek W., Modele migracji kredytów, Bank i Kredyt 2000, nr 10
16.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczanek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000
17.  Machnikowski P., O niektórych zagadnieniach „weksli dyskontowych", „Przegląd Prawa Handlowego", 2002 nr 3
18.  Mazurkiewicz L., Marketing Bankowy, Difin, Warszawa 2002
19.  Niemczyk R., Poradnik bankowca, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2002
20.  Nowak E., Metody ilościowe w analizie finansowej, UMCS, Lublin 1997
21.  Otta W., Działalność kredytowa banków, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998
22.  Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, TWIGGER, Warszawa 1996
23.  Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
24.  Tabor S., Procedury dla Banków Spółdzielczych, Fundusz FAPA, Warszawa 1998
25.  Wójciak M., Wójcik M., Metody oceny ryzyka kredytowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
26.  Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002
27.  Zaleska M., Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, SGH, Warszawa 1999
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone